Innovaatioita ja insinöörityötä nälänhätää vastaan: tapaa Maailman ruokaohjelman Raul Saenz

Maailman ruokaohjelma avustaa vuosittain noin 80 miljonaa ihmistä yli 80 maassa tavoitteenaan, että ihmisillä on saatavilla elintarvikkeita ja tarpeellisia ravintoaineita, jotta he voivat elää elämäänsä täysimittaisesti. Työntekijät ympäri maailmaa työskentelevät omistautuneesti, jotta tämä tärkeä tavoite saavutettaisiin. Raul Saenz on yksi heistä. Hän hyödyntää insinöörin taitojaan sekä kehittää innovaatioita, jotka auttavat nälänvastaisessa taistelussa. Raul on yksi Maailman ruokaohjelman edustajista, kun kansainvälinen ’innovaatiolaboratorio’ UNLEASH järjestetään elokuun lopussa Tanskassa.

Kuva: WFP

Mahdollisuus työskennellä yli 10 päivän ajan, 1000:n erittäin lahjakkaan ihmisen kanssa on minulle upea oppimismahdollisuus. Se myös inspiroi minua työskentelemään tulevaisuudessa nälättömän maailman puolesta”, kertoo Raul Saenz kuvaillessaan odotuksiaan UNLEASH-tapahtumaa kohtaan.

UNLEASH on kansainvälinen innovaatiolaboratorio, joka kokoaa — ensimmäistä kertaa koskaan — ihmisiä ympäri maailmaa Tanskaan, pohtimaan innovatiivisia ja kehittämiskelpoisia ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen. Tavoitteena on muuttaa tuhannen ihmisen ratkaisuehdotukset sadoiksi erilaisiksi ideoiksi ja siten rakentaa kestävän kehityksen tavoitteiden ympärille pysyvä, kansainvälinen verkosto.

On arvioitu, että tarvitaan jopa 5–7 triljoonaa dollaria vuosittain, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voitaisiin tavoittaa. Mutta tavoitteiden saavuttamiseen ei tarvita vain lisää rahoitusta. Innovatiiviset ratkaisut ovat kriittisiä, jotta tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

“Olen erittäin vaikuttunut siitä, kuinka Maailman ruokaohjelma on avoin yrittämään uusia ja innovatiivisia ideoita sekä valmis panostamaan siihen, että tuloksemme paranevat. Sen jälkeen kun aloin työskennellä Maailman ruokaohjelmalla olen nähnyt, kuinka merkittävä vaikutus työllämme on. Enkä tarkoita vain, kuinka autamme tarjoamalla hätäruoka-apua alueilla, joissa ruokaturva on heikentynyt, vaan myös pitkäaikaisia kouluruokaan, oikeanlaiseen ravitsemukseen ja ruokaturvan ylläpitoon liittyviä ohjelmia. Minua ei motivoi pelkästään Maailman ruokaohjelman tehtävä pelastaa ihmishenkiä tarjoamalla välitöntä ruoka-apua, vaan kuinka pyrimme löytämään perimmäisen syyn sille, mikä aiheuttaa ruoka- ja ravintoturvattomuutta ympäri maailmaa”, sanoo Raul Saenz.

Vuonna 2016 Maailman ruokaohjelma avasi ideakiihdyttämön, joka keskittyy etsimään innovatiivisia ratkaisuja liittyen kestävän kehityksen kehitystavoitteeseen numero kaksi, maailmaan ilman nälkää. Uudenlaiset ratkaisut ovat oleellisia tämän tavoitteen saavuttamisessa.

UNLEASH-organisaatio on etsinyt ympäri maailmaa huippulahjakkuuksia, joilla on tarvittava näkemys ja intohimo, sekä kyky unohtaa perinteiset ratkaisut paremman ja kestävämmän maailman luomiseksi. Maailman ruokaohjelmalta on valittu viisi nuorta lahjakkuutta sekä yksi asiantuntija osallistumaan UNLEASH laboratorioon 2017.

“Työskentelen innovaatiokoordinaattorina ja työssäni pyrin kehittämään uusia ratkaisuja ja parantamaan ohjelmiemme tehokkuutta, keskittyen erityisesti kouluruoka-ohjelmaan. Kun ideat kehittyvät todellisiksi ratkaisuiksi, minä ryhdyn rakentamaan suhteita paikallisiin hallituksiin ja yrityksiin, jotta voimme yhdessä ryhtyä toteuttamaan näitä ideoita. Tällä hetkellä yhtä innovaatioprojekteistani pilotoidaan yhteistyössä Maailman ruokaohjelman ideakiihdyttämön kanssa. Projektin tähtäimenä on kouluruokailun omavaraisuus hyödyntäen itse kasvatettuja tuotteita sekä markkinoiden ylijäämiä, luoden samalla uusia työpaikkoja.”

Kuva: WFP

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kaikki sidoksissa toisiinsa ja onkin tärkeää, että tavoitteita pyritään edistämään samanaikaisesti. Raul Saenz tekee tätä päivittäin, kun hän pyrkii tuomaan esiin sukupuolinäkökulmaa omassa työssään.

“Ylpein hetkeni oli, kun valvoin rakennustyömaata kouluruokaprojektissa Malawissa. Huomasin, että työmaalla oli melko paljon naisia, mikä on harvinaista rakennusalalla. Yhdessä tasa-arvovastaavamme kanssa teimme selvityksen, josta kävi ilmi, että he kaikki olivat hyvin motivoituneita työskentelemään projektissamme, huolimatta lukuisista sosiaalisista ja kulttuurillisista esteistä. He olivat perheidensä pääasiallisia palkansaajia ja tarvitsivat tuloja selvitäkseen sadonkorjuuta edeltävän niukan kauden yli. Meitä inspiroi heidän intohimonsa tehdä työtä ja oppia lisää”, kertoo Raul.

”Pyrimme tukemaan heitä eri tavoin. Yhdessä valtion rakentamiskoulutuksesta ja sertifioinnista vastaavan viraston kanssa pystyimme järjestämään työntekijöille erilaisia koulutuksia, jotka liittyivät rakentamiseen. Viimeisenä koulutuspäivänä järjestimme palkintoseremonian, jossa annoimme heille todistuksen heidän suorittamasta koulutuksesta. Oli aivan ilmeistä, kuinka koulutus voimaannuutti heitä ja sai heidät tuntemaan itsensä yhtä tärkeiksi kuin kuka tahansa muu, nainen tai mies. Monille heistä todistus oli ensimmäinen virallinen tunnustus, minkä he olivat ikinä saaneet. Sillä hetkellä tunsin suunnatonta ylpeyttä siitä, että kuulun organisaatioon, joka kannustaa tämänkaltaisiin voimaannuttaviin hankkeisiin, jossa yhteistyöhön eri yksikköjen välillä rohkaistaan. Se johtaa vaikuttaviin tuloksiin.”

Kuva: WFP

UNLEASH Laboratorio 2017 alkoi 12. elokuuta ja loppuu 21. päivä elokuuta. Haluatko tavata Maailman ruokaohjelman paikan päällä? Tule YK-teltalle Be the Change –tapahtumaan Aarhusiin 20–21. elokuuta.

Nimi: Raul Saenz

Ikä: 29

Koulutus: Maa- ja vesirakennustekniikka

Työ: Tekniikan ja innovaatioiden projektipäällikkö Maailman ruokaohjelman Malawin toimistossa.

Like what you read? Give Maailman ruokaohjelma a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.