Työpaikkana WFP:n päämaja — suomalaisen JPO:n kokemuksia

Suomalainen Kaisa aloitti apulaisasiantuntijana (JPO) Roomassa. Hän on sittemmin siirtynyt New Yorkiin. Lue millaisia kokemuksia Kaisalla on työstä, joka on vienyt häntä ympäri maailmaa.

Kuva: WFP/Kaisa Antikainen

Profiili: Kaisa Antikainen
Kaisa on 30-vuotias ja kotoisin Suomesta. Hänellä on kandidaatintutkinto maailmanpolitiikasta Helsingin yliopistosta sekä maisterintutkinto International Political Economy –maisteriohjelmasta London School of Economicsista.

Työkokemus:
Ennen työskentelyään WFP:llä, Kaisa on ollut harjoittelijana Suomen suurlähetystöissä Hanoissa, Vietnamissa sekä New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Tämän jälkeen hän työskenteli yhdeksän kuukautta mediakoordinaattorina Suomen suurlähetystössä Washington DC:ssä. Sieltä hän siirtyi Maailmanpankille kahdeksi vuodeksi, jossa hän työskenteli maatalousosastolla tiedonhallinnon ja viestinnän parissa.

Minkälainen on työkuvasi JPO:na WFP:llä? 
Ensimmäiset kaksi vuotta työskentelin tiedonhallinta- ja viestintäasiantuntijana globaalissa ruokaturvaklusterissa (gFSC) WFP:n päämajassa Roomassa. GFSC koordinoi niiden kansalais- ja YK-järjestöjen toimintaa, jotka tarjoavat ruoka-avustusta humanitaarisissa kriiseissa. Tarkoituksena on varmistaa, että apu menee sinne missä sitä tarvitaan: Toisaalta varmistaa, ettei avun ulkopuolelle jää alueita, jossa ruoka-avustusta tarvittaisiin ja toisaalta, ettei liian moni järjestö toimi samalla alueella tarpeeseen nähden. WFP johtaa gFSC:tä yhdessä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) kanssa, ja se koostuu yhteensä noin 40 kumppanista: kansalaisjärjestöistä, Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun liikkeestä sekä muista YK:n järjestöistä. Minulla on siis ollut työssäni loistava tilaisuus perehtyä paitsi WFP:n työhön, mutta myös laajemmin humanitaarisen yhteisön työhön.
Äskettäin muutin WFP:n toimistolle New Yorkiin, jossa jatkan työtäni tiedonhallinnan ja viestinnän parissa — olen erittäin innoissani tulevista haasteista!

Minkälainen on tyypillinen työpäiväsi?
Globaalissa ruokaturvaklusterissa työskentelin viestinnän parissa. Hoidin muun muassa gFSC:n nettisivua, uutiskirjettä ja sosiaalista mediaa; kirjoitin raportteja, valmistelin infografiikoita ja autoin kumppanitapaamisten järjestelyssä. Avustin myös maakohtaisia ruokaturvaklustereita tiedonhallinnan kanssa. Tiimimme kehitti todella mielenkiintoisen sähköisen työkalun, joka auttaa maakohtaisia klustereita käsittelemään tietoa, jota he keräävät kumppanijärjestöjen tarjoamasta ruoka-avustuksesta. Tähän kuului muun muassa interaktiivisten karttojen tuottaminen. Tämä työ tarjosi minulle mahdollisuuden matkustaa joihinkin maatoimistoihin ja työskennellä paikallisten tiimien — myös järjestö- ja hallituskumppaniemme — kanssa. Viime keväänä matkustin Pakistaniin, Bangladeshiin ja Jordaniaan.

Mikä on työssäsi haasteellisinta?
Uuden työn aloittaminen on aina vähän haasteellista — positiivisella tavalla! Kun aloitin gFSC:ssä, minulla ei ollut lainkaan kokemusta humanitaarisista hätäoperaatioista. Kaksi viikkoa aloitukseni jälkeen Filippiineille iski taifuuni, ja gFSC vastasi ruoka-avun koordinnoinnista. Hätätilanteessa minun piti osallistua nopeasti eri vaiheisiin — loistava tapa oppia nopeasti! Tällä hetkellä tutustun työtehtäviini New Yorkin toimistolla. Huomaan jo, että New Yorkissa on paljon meneillään, mutta toivottavasti minulla ei mene liian pitkään keksiä miten asiat etenevät täällä.
Molemmilla konttoreilla minulla on onnekseni ollut mahtavia kollegoita, jotka pystyvät vastaamaan kysymyksiini ja antamaan ohjeita.

Kuva: WFP/Kaisa Antikainen

Mikä on tehnyt sinuun suurimman vaikutuksen JPO-aikanasi?
Ehdottomasti se, että olen nähnyt työn vaikutuksia kentällä: siellä missä humanitaarista apua tarvitaan. Vaikka en ole työskennellyt maatoimistoissa, olen usein yhteydessä kollegoihin, jotka työskentelevät erittäin haastavissa ympäristöissä kuten Afganistanissa, Jemenissä tai Somaliassa. Kollegoideni sitoutuneisuus ihmisten auttamiseen — joskus erittäin haastavissa tilanteissa — on tehnyt minuun erittäin suuren vaikutuksen.

Miksi halusit ryhtyä JPO:ksi?
Olen aina halunnut tehdä merkityksellistä työtä. WFP auttaa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä taistelemaan nälkää vastaan — työlläni ei voisi olla parempaa tarkoitusta.

Minkälaisia vinkkejä antaisit kansainvälisestä urasta humanitaarisen työn parissa haaveileville?
Sanoisin, että humanitaarinen työ on ehdottomasti erittäin mielenkiintoista ja antoisaa, mutta se ei välttämättä sovi kaikille. Apua tarvitaan eniten alueilla, joissa elinolot voivat olla vaikeita, ja joskus pitää elää kaukana perheestä. Jos sinua kiinnostaa ura humanitaarisen työn parissa, kannattaa yrittää hankkia työkokemusta, erityisesti kenttätyöstä — olen huomannut, että tätä arvostetaan.

Kuva: WFP/Kaisa Antikainen

Yleiskatsaus JPO-ohjelmaan
YK:n apulaisasiantuntijaohjelma (JPO) on vuonna 1961 perustettu koko YK:n laajuinen ohjelma, joka toimii rahoittajien tuella. WFP:llä on työskennellyt apulaisasiantuntijoita vuodesta 1985. JPO-ohjelma tarjoaa työkokemusta ja mahdollisuuksia nuorille, motivoituneille ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita urasta kehitysyhteistyön parissa. JPO:t sijoittuvat WFP:llä sekä maatoimistoihin että päämajaan ja työskentelevät monipuolisissa tehtävissä eri aiheiden parissa, joita ovat esimerkiksi ruokaturva, haavoittuvuusanalyysi- ja kartoitus, kouluruokaohjelmat, ravitsemus, katastrofivalmius, hankinnat, logistiikka, monitorointi ja evaluaatio, hallitus- ja yksityissektorin yhteistyökumppanuudet, eri toimijoiden välinen yhteistyö, talous ja viestintä.

Lue lisää: http://wfp.org/careers/jpo.
Suomen ulkoministeriö tukee WFP:n JPO-ohjelmaa. Lue lisää täältä: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=67410

Like what you read? Give Maailman ruokaohjelma a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.